PUMA 精選貨品【2件半價】(~5.25)

PUMA SUPER SALE,大量精選貨品,包括鞋,T-shirt等買2件即享半價,無論PUMA網店定門市都一樣enjoy到呢個優惠!

大熱鞋款包括Bari Mid同RS-X Toys

仲有多款服裝選擇

推廣日期:即日至2020年5月25日
網上商店:https://hk.puma.com/

香港店:

 • 銅鑼灣Fashion Walk 京士頓街9號地下及1樓F號舖
 • 銅鑼灣崇光百貨四樓15B號舖
 • 銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場5樓506A舖
 • Gigasports: 太古城中心二期地下034號舖
 • Marathon: 銅鑼灣時代廣場7樓701號舖
 • Catalog: 銅鑼灣時代廣場6樓607-608號舖

九龍店:

 • 尖沙咀海港城港威商場2樓2605-及2606號舖
 • 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 3樓304A號舖
 • 尖沙咀柯士甸道西1號圓方商場一樓1075號舖
 • 尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈允記地庫8號舖
 • 九龍塘達之路80號又一城商場L1-06號舖
 • 旺角奶路臣街17號The Forest G9號舖
 • 旺角朗豪坊7樓17-20號舖
 • 旺角花園街 37&39 號地下A舖
 • 旺角花園街85號康寧大廈地下B舖
 • 黃大仙龍翔道龍翔廣場一樓139號舖
 • 油塘高超道38號大本營地下G01舖
 • 九龍灣國際展貿中心B1層B138舖
 • Gigasports: 尖沙咀海運大廈 2階 OT242, 227-229 號舖
 • Marathon: 九龍灣偉業街33號德福廣場第一期F22號舖
 • Marathon: 旺角亞皆老街8號朗豪坊7樓5號舖
 • Catalog: 旺角朗豪坊6樓02-05號舖
 • Catalog: 尖沙咀Elements 2樓 2074-76號舖
 • Catalog: 觀塘APM創紀之城5期1樓L1-12號舖
 • Wan Kee: 旺角花園街47號地下
 • Wan Kee: 旺角花園街53號地下
 • Wan Kee: 旺角花園街55-57號地下
 • Sportshouse: 旺角奶路臣街17號The Forest 1 樓102-105號舖
 • Sportshouse: 旺角花園街地下61號舖
 • Sportshouse: 紅磡黃埔花園第二期時尚坊地庫B14-15號舖

新界店:

 • 大埔超級城二樓B區 267-268號舖
 • 沙田新城市廣場5樓537號舖
 • 將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G22舖
 • 元朗形點二期 2樓 A251-A252 號舖
 • 屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓3286號舖
 • 上水石湖墟龍琛路39號上水廣場3樓306號舖
 • 天水圍天華路30號天頌苑 T Town South 1樓S117B號舖
 • Marathon: 沙田新城市廣場第一期5樓519-521號舖
 • Marathon: 上水廣場352-353號舖
 • Marathon: 上水新都廣場271-273號舖
 • Catalog: 沙田新城市廣場一期5樓513號舖
 • Catalog: 將軍澳唐賢街9 號 PopCorn 1樓 F49 號舖
 • Catalog: 上水新都廣場 2樓 245-47號舖
 • Wan Kee: 元朗青山公路78-80號地下
 • Wan Kee: 元朗青山公路186-194號同福大樓地下D及E號舖
 • Sportshouse: 沙田新城市廣場一期5樓529號舖

*優惠受條款及細則約束
*詳情請向店內職員查詢

發佈留言