KFC 早餐優惠券 (~5.24)

只要早上11點前出示優惠券落單就用得,再用埋手機點餐,買滿$30仲即減$3!

推廣日期:即日至2020年5月24日
優惠券詳情:https://bit.ly/35EbS27
手機點餐詳情: https://bit.ly/35x5ppH 

* Facebook 優惠券不可與手機點餐或其他優惠同時使用
* 優惠券有效期至2020年5月24日,只適用於香港肯德基餐廳 (海運大廈、新世紀廣場、赤柱廣場、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)

發佈留言