7Eleven 送出共5,000份早餐 (9.9 ~9.13)

香港地道滋味莫過於一家大小都吃過的麻油味公仔麵,是無論在家亦或在外都可以吃得到的滋味麵食,9月9日起麻油味公仔麵正式成為加入HOTSHOT熱賣點的早餐、常餐及百搭撈中,讓大家隨時都可以享受香港地道滋味!早餐作為一天之中的開始,當然要吃得豐盛,HOTSHOT熱賣點早餐除了有餐肉米粉和芝士腸米粉外,新加入麻油味公仔麵,配搭魚蛋5粒或燒賣5粒或烚蛋1隻以及熱飲一杯,畀你Day Day有個好開始。由9月9日中午12時起至9月13日,一連5日,更送出共5,000份7仔地道滋味早餐畀你歎!

於推廣期間,每天中午12時正,登入「7仔地道滋味早餐遊戲」^活動網站hsgame.711campaign.com,根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」即有機會享用美味熱賣點早餐B乙份。每天首1,000名得獎者將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得「熱賣點早餐B免費電子換領券」*之連結,換領熱賣點早餐B 乙份。所有參加者更可獲得$3電子優惠券**,於購買熱賣點早餐B時使用。一齊嚟7仔歎返個港味早餐啦!

^此推廣期由2020年9月9日(12:00)開始至2020年9月13日 (23:59) 結束,即整個推廣期共5日,一切時間以活動網頁系統為準。此推廣只適用於香港特別行政區之7-Eleven。於整個推廣期內,每個登記之手提電話號碼最多只可獲得「7-Eleven熱賣點早餐B免費電子換領券」乙張。任何錯誤輸入資料,即告作廢。是次活動收集之個人資料只用作得獎通知用途及會根據《個人資料(私隱)條例》處理有關資料。並於活動後3個月內完全銷毀。如有任何爭議,7-Eleven保留最終決定權。此推廣受香港特別行政區法律規管。

*「熱賣點早餐B 免費電子換領券」不可兌換現金及使用時須受有關條款約束。 所有得獎者於2020年9月22日或之前仍未兌換獎品,將作棄權論。

**於有效期內購買熱賣點早餐B (供應至早上11時),可享用$3折扣優惠 。此券不可兌換現金及使用時須受有關條款約束。此券有效日期至9月22日,逾期無效。

遊戲玩法根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」,於20秒內將適當的食材向下拉至合適的位置,完成一份7仔地道滋味早餐! 每天首1,000名完成遊戲並輸入姓名及香港有效手提電話號碼之參加者,即可獲得「7-Eleven熱賣點早餐B免費電子換領券」乙張。

發佈留言